Eldre bilder

Infoskilt i Tellefsbu samt bilder fra "Kongetrappa" 2018

Rydding i toppen av laksetrappa 2. juni 2018, 5 mann

Rydding i Boen 11-12-13 mai 2018. Totalt 13 personer var  engasjert

Kick-off 26. mai 2018 ved Elveplassen.

Dugnad ved Tellefsbu 23. mai 2018. Det var et slit.

Rydding i Boen 11 og 12 mai 2018

Sjøørretfiske i Lindesnes 27. - 29. april 2018 , 12 deltagere

Foredrag 16. april 2018 om sjøørret og sjøørretfiske i Lindesnes med Stein Grønberg

Innovasjonscamp 4 og 5 april 2018 med elever fra 8 og 9 klasse ved Valstrand ungdomsskole

Sjøørretfiske, foredrag og bilder ved Kjell C. Hansen 10.01.2018

Bilder fra 2017

1. juni 2008. Alle fikk fisk første dagen