Bilder 2020

Tellefsbu, Kongeplassen og flørningsskjerm ovenfor Teinefoss 17. november 2020

Lørdag 31. oktober ble trappa i Boen stengt. 20 laks og 1 sjøørret som sto igjen i trappa ble fanget og sluppet ut ovenfor fossen.

Gapahuk og røykehus på det nærmeste ferdig

Iherdige medlemmer klargjør plass for gapahuk på Hagestad

Kraftverket har styvt trær  på Hagestad, sone 4 

Lavo som kan lånes av medlemer 

Bilder fra foredrag med Asgeir Alvestad 18 Februar

Arbeid med terskel  31. januar

Boen, januar 2020. BSF har laget bygg over teller i laksetrappa