Bilder 2020

Gapahuk og røykehus på det nærmeste ferdig

Iherdige medlemmer klargjør plass for gapahuk på Hagestad

Kraftverket har styvt trær  på Hagestad, sone 4 

Lavo som kan lånes av medlemer 

Bilder fra foredrag med Asgeir Alvestad 18 Februar

Arbeid med terskel  31. januar

Boen, januar 2020. BSF har laget bygg over teller i laksetrappa