Året 2020

Oppsumering av vinterens og vårens dugnader:


-  Nytt bygg over teller samt nytt lys på teller og ny  bakplate montert. Brukt 39 dugnadstimer.

-  Terskel ovenfor teller er gjort større, øket høyde og bredde for og gi vannet en lengre vei før det    

    når kamera. Håper å fjerne mer av luftboblene en ser i kameraet.Brukt 4 dugnadstimer

-   Vi har også ryddet litt i selve trappen og i umiddelbar  nærhet av trappen. Brukt 3 dugnadstimer.  

    Det vil bli flere timer før vann setts på trappa kvelden 18.05.2020.-   Rydding og brenning på 

    Boen vest har blitt en årlig  dugnad. Brukt 51 dugnadstimer. Noe brenning gjenstår.

-   På Hagesta på vest siden ved bekken og oppover, er det  rydddet   for ny gapahuk. Brukt 87

     dugnadstimer.


     Sum dugnadstimer så langt i år er 184 timer