Året 2020

Alle har vært igjennom noen unormale mnd gjeldene felles aktiviteter, også vi i BSF, men litt må en finne på, alene eller i mindre grupper. Så vi i BSF har bedrevet litt dugnadsarbeid i mindre grupper og spredd oss godt ut. Vi har også noen bekker vi forpakter og der er det sørget for at mergel er på plass, og bekkene er nå klar for klekkingen. Vi har også fulgt godt med på bygging av nytt kraftverk i Boen og endel møter har det vært vinteren igjenom. Legger nye bilder i galleriet etter vært, så følg med.

Oppsumering av vinterens og vårens dugnader:


-  Nytt bygg over teller samt nytt lys på teller og ny  bakplate montert. Brukt 39 dugnadstimer.

-  Terskel ovenfor teller er gjort større, øket høyde og bredde for og gi vannet en lengre vei før det    

    når kamera. Håper å fjerne mer av luftboblene en ser i kameraet.Brukt 4 dugnadstimer

-   Vi har også ryddet litt i selve trappen og i umiddelbar  nærhet av trappen. Brukt 3 dugnadstimer.  

    Det vil bli flere timer før vann setts på trappa kvelden 18.05.2020.-   Rydding og brenning på 

    Boen vest har blitt en årlig  dugnad. Brukt 51 dugnadstimer. Noe brenning gjenstår.

-   På Hagesta på vest siden ved bekken og oppover, er det  rydddet   for ny gapahuk. Brukt 87

     dugnadstimer.


     Sum dugnadstimer så langt i år er 184 timer